P2_Příroda spotřebovává jen energii,kterou potřebuje