Cílem projektu je rozvíjet ve školách formu výuky pomocí biomimikry. Jedná se o mezipředmětovou výuku, kdy hledáme a vysvětlujeme souvislosti mezi přírodou a lidmi vytvořeným světem. Člověk se totiž v přírodě často může inspirovat pro své činnosti. Partneři z Holandska, Anglie a USA mají s tímto způsobem práce již bohaté zkušenosti, a proto v rámci projektu pomáhají méně zkušeným organizacím zavádět tyto metody i v dalších zemích EU.

Důležitým aspektem všech programů, které pro školy vznikají je udržitelnost jako významný princip fungování přírody, který je třeba převést i do lidského světa.

Biomimicry jsou založené na 9 základních principech fungování přírody podle Janine Benyusové

Projekt BioLearn začal 1. září 2018 a trvá do 30.října 2021. Vychází z konceptu STEM a STEAM, což jsou principy propojené mezipředmětové výuky (STEM: Science-Technology-Engineering-Mathematics STEAM:+ Arts)

Zapojené organizace v projektu jsou:

1. The Center for Learning with Nature (LWN) – U.S.A.

2. Stichting biomimicryNL (BNL) – Holandsko

3. Wild Awake – Velká Británie

4. Centrum environmentálnych aktivit – Slovensko

5. Magosfa – Maďarsko

6. Středisko ekologické výchovy SEVER - ČR

V první fázi testování výukových lekcí vystavěných na základě metodiky Biomimikry se zapojilo do projektu od září 2019   5 základních škol, kde probíhalo testování na druhém stupni. Mezinárodní kurz v Holandsku, kterého se zúčastnili zástupci všech evropských partnerů proběhl v únoru 2020, těsně před vypuknutím pandemie. Následné aktivity byly modifikovány s ohledem na aktuální situaci v jednotlivých státech.

Hlavním výstupem projektu je série aktivit do školy, které si můžete stáhnout na těchto stránkách a používat je dle vlastního uvážení.

V roce 2022 plánujeme se stejnými parnery navazující projekt, kterého bude možné se s vaší školou zúčastnit.

Vzdělávací moduly

Zde dáváme k dispozici materiály, které vznikly v rámci projektu. Můžete si stáhnout popisy programů a vyzkoušet je se svými žáky. Budeme rádi také za vaši zpětnou vazbu.

Lekce jsou určené pro studenty a žáky ve věku 12-16 let. Po realizaci úvodních modulů můžete libovolně vybírat ze všech ostatních podle vlastních potřeb a možností.

Pro více info si přečtěte Jak pracovat s příručkou

Další užitečné informace

Slovníček

Evaluační kolečko

Lekce vhodné jako úvodní

Principy Biomimikry

Věk: 12-16
Počet hodin: 1,5 na každou lekci
Počet lekcí: jedna úvodní, devět dalších kde každá vysvětluje jeden z principů Biomimikry

Předměty: biologie, přírodní vědy

Jedná se o řadu lekcí, z nichž každá zkoumá jeden princip biomimikry. Společně poskytují komplexní úvod do základních principů biomimikry. Série celkově pomůže pochopení přírodních principů a jejich provázanosti.

Devět principů prezentace

P0_Úvod do principů biomimikry

P1_Příroda funguje díky slunci

P2_Příroda spotřebovává jen energii,kterou potřebuje

P3_Příroda uzpůsobuje formu účelu

P4_Příroda vše recykluje

P5_Příroda odměňuje spolupráci

P6_Příroda staví na rozmanitosti

P7_Příroda vyžaduje lokální znalosti

P8_Příroda usiluje o rovnováhu

P9_Příroda využívá sílu omezení

Úžasné vzory

Věk: 12-14
Počet hodin: 2
Počet lekcí: 2

Předměty: biologie, přírodopis

Učit se od přírody a vyřešit tak nějaký problém začíná položením otázky „Jak příroda zvládá podobnou výzvu?“ Tento úvodní modul se zaměřuje na základní dovednosti, které jsou potřebné k tomu, abychom se mohli učit od přírody.

Úžasné vzory - popis

Další vzdělávací lekce

Plastová lahev

Věk: 12-16
Počet hodin: 3
Počet lekcí: 3,5

Předměty: biologie, chemie

V tomto modulu studenti prozkoumají, jaké má příroda různé schopnosti, ze kterých se můžeme učit. Studenti využívají inspiraci přírodou k hledání způsobů řešení problému znečištění plastovými lahvemi. Na konci modulu si studenti vytvoří vlastní řešení problému znečištění plastovými lahvemi.

Stáhnout modul plastová lahev

ppt párování karet

Obaly

Věk: 12-16
Hodin: 2
Počet lekcí: 2

Předměty: přírodopis, biologie, design a technologie, občanská nauka

Stejně jako naše jídlo a mnoho dalších produktů je každý organismus zabalen. Naše kůže, krunýř kraba, slupka banánu, skořápka ústřice, obal kokosu, ananas (balení semen) a každá buňka v našem těle má svůj vlastní obal. Jak nám mohou různé způsoby balení v přírodě pomoci navrhnout řešení našich vlastních udržitelných obalů?

Stáhnout popis modulu Obaly

Zdraví z přírody

Věk: 12-16
Počet hodin: 3,5
Počet lekcí: 4

Předměty: biologie, chemie

Jak se stát silným jako medvěd? Nebo jak zůstat zdravý jako ryba? A používají zvířata léky? Co dělá příroda, aby zůstala zdravá, nebo aby se znovu stala zdravou, když onemocní? Co nás může příroda naučit o zdraví a prevenci nemocí.

Stáhnout popis modulu Zdraví z přírody

Překonávejme problémy společně

Věk: 12-16
Hodin: 1,5
Počet lekcí: 2

Předměty: biologie, fyzika, design a technologie, občanská nauka

V rámci tohoto modulu si studenti ve skupinách trénují spolupráci, pozorovací schopnosti, analogické a kritické myšlení, diskusi a rozhodování v problémové situaci zároveň se učí z přírody.

Překonávejme problémy společně -popis
Výhoda spolupráce prezentace
Princip udržitelnosti prezentace

Adaptace na změnu klimatu

Věk: 12-16
Počet hodin: 8 (lze zvolit zkrácenou variantu, nebo jen část aktivit)
Počet lekcí: 11
Předměty: biologie, fyzika, zeměpis

Jakým způsobem příroda zadržuje vodu, jak akumuluje teplo nebo ho naopak odráží? Co se můžeme od přírody naučit při navrhování adaptačních opatření pro naše města? Po sérii praktických pokusů děti samy navrhují opatření pro konkrétní místo v obci.

Popis modulu adaptace na změnu klimatu

Stáhnout prezentaci zadržování vody v půdě

Stáhnout prezentaci zadržování vody v krajině

Stáhnout prezentaci chladící efekt rostlin

Stáhnout prezentaci evapotranspirace

Stáhnout prezentaci albedo

Ochrana rostlin inspirovaná přírodou

Věk: 12-14
Počet hodin: 3
Počet lekcí: 4
Předměty: science: biologie, chemie; design, inženýrství & technologie; umění

Abychom zůstali živí a zdraví, musíme chránit životní prostředí, naše tělo a naše jídlo a plodiny před škůdci. Jak to můžeme udělat, aniž bychom poškodili jiné živé organismy na planetě? V tomto modulu budou studenti zkoumat ochranu rostlin inspirovanou přírodou.

Stáhnout Ochrana rostlin inspirovaná přírodou

Ekonomika přírody

Věk: 142-16
Počet hodin: 3
Počet lekcí: 4
Předměty: biologie, chemie, fyzika, design, inženýrství & technologie, umění

V přírodním světě jsou všechny materiály vyráběny z místních zdrojů; organismy to dělají při pokojové teplotě a tlaku. Jakmile jsou materiály hotové, biodegradují zpět na svůj základní prvek. Tento modul zkoumá, jak se můžeme od přírody učit vyrábět materiály, které potřebujeme, udržitelným způsobem.

stáhnout modul Ekonomika přírody

cirkulární ekonomika ppt

Management vody v městském parku

Věk: 12-16
Počet hodin: 3,5
Počet lekcí: 4
Předměty: science: biologie, chemie; design, inženýrství & technologie; umění

Naše výzvy týkající se hospodaření s vodou jsou stále větší. Existují oblasti, které trpí extrémním suchem, zatímco na jiných místech jsou záplavy. Přístup k čisté vodě je pro mnoho lidí velkou výzvou. V tomto modulu studenti objevují tyto problémy a sami navrhnou řešení podle toho, jak se příroda vypořádá s vodním hospodářstvím. Všechny tyto výzvy se spojily v jednu případovou studii - návrh městského parku.

stáhnout modul Management vody

Budovy

Věk: 14-16
Počet hodin: 3,5
Počet lekcí: 5
Předměty: biologie, fyzika, design, inženýrství & technologie, umění

Úkryt, teplo a ochrana jsou některé z funkcí budov. V tomto modulu studenti hledají podobné funkce v přírodě a zkoumají jak využít znalosti z přírody k vytváření lepších a udržitelnějších budov.

stáhnout modul Budovy

Příručka ke vzdělávacímu kurzu pro pedagogy

Primární cílovou skupinou pro tuto příručku jsou školitelé, kterým pomůže při organizování vzdělávacích workshopů pro pedagogy. Zároveň je příručka vhodná pro samotné pedagogy, buď při práci s moduly biolearn nebo pokud se chtějí dovědět více o metodice zavádění biomimikry do vzdělávání.

Příručka pro pedagogy ke stažení

Kontaktní údaje

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s. www.sever.ekologickavychova.cz

Facebook: Středisko ekologické výchovy SEVER

Email: milada.dobiasova@ekologickavychova.cz

Kontaktní osoba: Milada Dobiášová