Doel: docenten & leerlingen enthousiast maken voor slimme technieken uit de natuur en coole methodes om duurzame ontwerpen te maken

Met bio-geïnspireerd leren werk je op een positieve manier aan een duurzame samenleving. Het leven op aarde ontwikkelde gedurende 3.8 miljard jaar vele duurzame oplossingen en laat zien hoe het wel, maar anders kan. Met BioLearn help je leerlingen inspiratie uit de natuur toe te passen op hedendaagse uitdagingen in tal van sectoren, en help je ze hun 21ste century skills te ontwikkelen.

Leren van de natuur

Op de natuur geïnspireerd onderwijs voor 12 – 16 jarigen. Dat is waar BioLearn over gaat. Het project omvat lesmateriaal dat jou als docent helpt bij onderwijs in de STEM vakken (natuur, techniek, biologie, scheikunde en wiskunde). Al het materiaal dat je op deze pagina vindt is door een internationale groep professionals geschreven, getest met en door docenten en waar nodig aangepast. Waarom zou je aan de slag gaan met BioLearn? Kijk hieronder naar een korte introductie van het project.

Het materiaal is tussen 2018 en 2021 ontwikkeld met financiering vanuit het EU fonds Erasmus+. De partners zijn afkomstig uit Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Engeland. Het Nederlandse team heeft zoveel mogelijk zowel de modules als het achtergrond materiaal aangepast aan de eisen van het Nederlandse onderwijs. Ook zijn er trainingen voor docenten ontwikkeld waardoor je als docent beter en gemakkelijker met het materiaal aan de slag kunt.

Elke module is een complete set met achtergrondinformatie en leerlingenmateriaal. Naast verschillende modules vind je op deze pagina een introductiefilmpje gemaakt door studenten van Aeres hogeschool in Wageningen. Voor docenten hebben we nog een aantal filmpjes op deze pagina en informatie over de aansluiting bij de het curriculum.

Introductie filmpje

Leren van de natuur (Bio-geïnspireerd leren ofwel Biomimicry). Waar gaat dat eigenlijk over? En wat kun je ermee op school? Studenten Ingrid en Tessa van de groene lerarenopleiding Aeres in Wageningen maakten er een leuk filmpje over. Samen met het lesmateriaal is dit een mooie introductie les voor de leerlingen (Brugklas en VMBO).

Hieronder een introductiefilmpje op het onderwerp 'Biomimicry' waar je in dit project veel over leert.

En hier vind je het werkblad voor leerlingen; Werkblad op reis met Pablo

Introductie modules

De principes van de natuur

Leeftijd: 11-16

Klik op de link en je gaat naar een set van 10 modules die steeds 1 tot 2 lesuren omvatten. De modules sluiten aan op de vakken: biologie, aardrijkskunde & scheikunde

Naar de introductie modules

Meesterlijke Modellen

Leeftijd: 12-16
Uren: 100 min
Aantal lessen: 2
Tags: leren observeren, brainstormen, samenwerken
Vakken: science, biologie, technologie

Download

Vervolg modules

Water, overal water....

Leeftijd: 13-15
Uren: 160 min
Aantal lessen: 3,5
Tags: plastic, biologisch afbreekbaar, natuurlijke functies
Vakken: biologie, scheikunde, ontwerp, techniek

Download

Verpakking

Leeftijd: 12-15
Uren: 95 min
Aantal lessen: 2
Tags: verpakkingen, beschermen, communicatie, ontwerp
Vakken: science, biologie, ontwerpen & technologie

Download

Bouwen als de natuur

Leeftijd: 12-16
Uren: 2
Aantal lessen: 2
Tags: bouwen, natuur, biologie, biobased.
Courses: biologie, natuurkunde, bouwkunde

Download

Watermanagement in het stadspark

Leeftijd: 12-16
Uren: 200 min
Aantal lessen: 4
Tags: water, ruimtelijke inrichting, ontwerpen.
Vakken: biologie, scheikunde, aardrijkskunde, kunst.

Download

Van nature gezond

Leeftijd: 12-16
Uren: 145 min
Aantal lessen: 3
Tags: evolutie, geneeskunde, fyto-chemicaliën
Vakken: scheikunde, biologie, gezondheid

Download

Natuurlijk economie

Leeftijd: 12-16
Uren: 2
Aantal lessen: 2
Tags: water, ruimtelijke inrichting, stad
Vakken: biologie, economie, aardrijkskunde.

Download

Voor docenten

Wat is bio-geïnspireerd onderwijs eigenlijk? Zie hieronder voor een introductie op die boeiende nieuwe leergebied. Wil je na het zien van dit filmpje meer weten over bio-geïnspireerd onderwijs, over hoe het past in het curriculum van de vakken en wat de achtergronden van Biomimicry zijn, lees dat deze Docenten Trainingsmateriaal

De filmpjes hierboven zijn mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het NME fonds. 

Training

Voor docenten organiseren wij met enige regelmaat trainingen waar je kennis kunt maken met de materialen en kunt oefenen met het werken met de modules. De trainingen zijn vakoverstijgend voor alle relevante vakken en gericht op met name de onderbouw. Wilt u op school of in een groep een docententraining volgen? Laat het ons dan weten. Nieuwsgierig? Mail dan saskia@biomimicrynl.org

Aansluiting curriculum

De modules sluiten zowel wat betreft inhoud als competenties aan bij de kerndoelen. Inhoudelijk komen met name de kerndoelen uit het domein mens en natuur in de modules terug. Wat betreft vaardigheden zijn ook de beoogde 21e century skills van het curriculum van de toekomst (curriculum.nu) meegenomen.

Accent van de modules

  • In de introductiemodules, ‘de 9 principes uit de natuur’, ligt het accent op inhoud. Leerlingen maken kennis met een aantal basisprincipes uit de natuur (biologie, natuurkunde en wat scheikunde.
  • In de introductiemodule ‘meesterlijke modellen’ trainen de leerlingen met observeren en vragen stellen, dus ligt het accent op onderzoeksvaardigheden.
  • In de modules ‘water dragen’ en ‘verpakkingen’ zijn leerlingen met name gericht op onderzoekend & ontwerpend leren.
  • De modules ‘watermanagement in het stadspark’, ‘bouwen als de natuur’ en ‘van nature gezond’ zijn met name gericht op interdisciplinair werken.

Onderzoek

Hoe kan BioLearn geïntegreerd worden in het curriculum van middelbare scholen in Nederland? Dat was de onderzoeksvraag waar Matthijs Roobeek (student Biologie Universiteit Utrecht) voor ons mee aan de slag ging.

Uit het onderzoeken kunnen we concluderen dat Biomimicry een goede brug vormt naar nieuw onderwijs; het maakt leerlingen enthousiast en het onderwerp leent zich goed voor vakoverstijgende en interdisciplinaire projecten. De aanbevelingen uit het onderzoek hebben we overgenomen.

 Download het rapport

Contact

BiomimicryNL
www.biomimicrynl.org

Saskia van den Muijsenberg
saskia@biomimicrynl.org