bloem

Co je to Biolearn?


Příroda je zásobárnou nápadů a vynalézavosti. Co se můžeme naučit od přírody, abychom vytvořili udržitelnější lidskou společnost?
BioLearn nabízí praktické výukové aktivity pro žáky základních škol, aby se od přírody naučili, jak řešit lidské výzvy.

Studijní pobyt v Holandsku - Oosterblokker (13.-17. března 2023)

From the 13th until the 17th of March 2023, 30 teachers and biomimicry professionals from different countries came together in The Netherlands as part of the BioLearning for the Future (BLF) project. The goal was to learn about biomimicry and education, and to give teachers the tools to apply biomimicry within their own curriculum. The programme consisted of a combination of inspiring lectures, workshops and excursions. 

Od 13. do 17. března 2023 se v Nizozemí sešlo 30 učitelů a odborníků na biomimikry z různých zemí v rámci projektu BioLearning for the Future (BLF). Cílem bylo seznámit se se vzdělávacím přístupem biomimikry a poskytnout učitelům nástroje pro aplikaci biomimikry v rámci jejich vlastních osnov. Program se skládal z kombinace přednášek, workshopů a exkurzí.

Program

Den 1: Úvod

Po přivítání všech účastníků byli rozděleni do skupin, aby si vyzkoušeli některé z aktivit projektu připravených každou partnerskou zemí. Učitelé se s těmito jednoduchými a krátkými cvičeními seznámili a vyhodnotili, jak je lze použít ve vlastních hodinách. Večer přednesla Kaitlin Chuzi (ředitelka Biomimikry ve společnosti Microsoft) online prezentaci, kde vysvětlila, jak se dostala k biomimikry, jak Microsoft integruje biomimikry a proč je to důležité a relevantní.

Day 2: Biomimikry den v národním parku Kennemerduinen

Nárdní park PWN Kennemerduinen hostil druhý den studijní cesty. Here, participants visited a biomimicry exhibition (‘Spechten op de fiets’), were given a guided biomimicry excursion by foresters, and completed biomimicry challenges whilst walking through the park. In the afternoon, participants were shown how natural dune formation protects us from sea level rise through a guided dune excursion. During the day participants learned a lot about the background of biomimicry, and were given many examples of how this topic might be introduced to pupils.

Zde účastníci navštívili výstavu biomimiker („Spechten op de fiets“), absolvovali exkurzi do přírody s biomimikry aktivitami a při procházce parkem pracovali na biomikry výzvách. Odpoledne se účastníci dozvěděli, jak nás přirozená tvorba dun chrání před vzestupem hladiny moře prostřednictvím exkurze po dunách s průvodcem. Během dne se účastníci dozvěděli mnoho o pozadí biomimikry a dostali různé příklady, jak by toto téma mohlo být žákům představeno.

Den 3: Biomimikry vzdělavatelé v Amsterdamu

V botanické zahradě Hortus v Amsterodamu se účastníci zúčastnili workshopu o biomimikrách, který se běžně provádí se staršími žáky základních škol. Komentovaná prohlídka zahrady představila, jak nás různé rostliny již inspirovaly k inovacím. Učitelé se také zúčastnili workshopu, kde museli sami vymyslet inovaci studiem vlastností konkrétní rostliny. Na konci workshopu účastníci prezentovali své nápady skupině. Tato praktická zkušenost s biomimikrami dala mnoha učitelům inspiraci a jistotu pro svou vlastní výuku.

Odpoledne byl na programu workshop v NEMO Studios pořádaný společností Biobased Creations. Účastníci pracovali se sadou Nature Building Kit a byli požádáni, aby postavili svůj „ideální dům“ s modulárními panely vyrobenými z přírodních materiálů. Po představení postavených domů členové Biobased Creations vysvětlili, jaký je význam stavby na biologické bázi a proč je při vytváření „cirkulárních“ staveb nezbytná spolupráce mezi různými sektory (staviteli, výrobci materiálů, projektanti atd.).

Na závěr proběhla večeře v neziskové restauraci ‚TasteBeforeYouWaste‘, kde dobrovolníci vaří veganské pokrmy ze zbytků jíla z místních supermarketů a trhů. Úžasná iniciativa, jejímž cílem je snížit plýtvání potravinami.

Den 4: Biomimikry vzdělávání v praxi

Během posledního dne všichni účastníci navštívili místní školu (Sint Antoniusschool v Nieuwe Niedorp), kde Saskia van den Muijsenberg z biomimicryNL pořádala ‚Biomimicry Day‘, jednu ze součástí tohoto projektu. Nejprve měli zástupci každého státu možnost se dětem představit a říct něco o své kultuře. Poté si děti musely vybrat z přírody něco, co je zaujalo. Předměty zahrnovaly mušle, listy, květiny a větve. Žáci tyto předměty studovali a museli přemýšlet o tom, jak je lze použít jako inspiraci pro naše vlastní návrhy. Vytvořili nákresy svých zlepšováků a prezentovali je skupině. Některé nápady zahrnovaly protiskluzové misky inspirované slupkami vlašských ořechů, přístřešky na sběr vody inspirované mušlemi a matrace inspirované mechem. Dopoledne bylo zakončeno prohlídkou školy, která měla učitelům ukázat, jak vypadá typická holandská škola.

After arriving back at the accommodation, Vitaal architect Gabriela Dalhoeven gave an inspiring lecture about the importance of biomimicry for sustainable design, and how it can be used in the built environment. 

The final part of the program was a reflection activity led by Richard Dawson and Sam Stier from Wild Awake, where teachers of each country evaluated what they learned during this week, and how they could implement these learnings into their classes. 

Po návratu do ubytování přednesla architektka Vitaal Gabriela Dalhoeven inspirativní přednášku o významu biomimikry pro udržitelný design a o tom, jak ji lze použít v zastavěném prostředí.

Závěrečnou částí programu byla reflektivní aktivita vedená Richardem Dawsonem a Samem Stierem z Wild Awake, kde učitelé z každé země hodnotili, co se během tohoto týdne naučili, a jak mohou tyto inspirace zavést do své práce.

Během této studijní cesty bylo skvělé učit se od všech různých kultur, vzdělávacích zkušeností a odborníků na biomimikry. Chceme poděkovat všem účastníkům za jejich příspěvky, tvrdou práci a cenné příspěvky do projektu BLF, stejně jako všem ostatním, díky kterým se tento inspirativní týden uskutečnil.

Pro více informací nebo dotazy k projektu prosím prozkoumejte zbytek tohoto webu a/nebo nás kontaktujte.