bloem

Biolearn - učíme sa od prírody


Príroda je zásobárňou nápadov a vynaliezavosti. Ako sa môžeme inšpirovať, aby sme žili viac v súlade s prírodou? BioLearn ponúka praktické vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ, ktoré im umožnia učiť sa z prírody pri riešení výziev udržateľnosti.

BioLearn ponúka praktické, praktické, bádateľské učenie pre žiakov vo veku 9-12 rokov.

Na tejto webovej stránke nájdete:

  • Aktivity a metodické listy.
  • Inšpiratívne príklady toho, ako biomimikry inšpiruje vynaliezavosť, kreativitu a udržateľné riešenia.
  • Metodiku a tipy na realizáciu Dňa biomimikry vo vašej škole.
  • Doplňujúce info pre pedagógov.

Projekt BioLearn realizuje partnerstvo európskych odborníkov na vzdelávanie. Ak sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás na cea@cea.sk

BioLearning for the Future - Smart by Nature

BFL (BioLearning for the Future) ponúka deťom vo veku 9 - 12 rokov praktické aktivity, ktoré im umožnia preskúmať svet prírody, začať chápať, ako je príroda udržateľným systémom, a aplikovať tieto poznatky na svet vytvorený človekom.

BLF vychádza z praxe biomimimikry - napodobňovať najlepšie nápady z prírody na riešenie ľudských problémov. Ďakujeme Biomimicry Institute, ktorý je priekopníkom tejto práce a inšpiruje nás všetkých.

BLF pomáha mladým ľuďom premýšľať o tom, akú budúcnosť by chceli. Ako môžu k tejto budúcnosti prispieť? Môže sa stať skutočnosťou?

BLF poskytuje pedagógom metodické materiály na pozorovanie a kladenie otázok o svete prírody, na pochopenie toho, ako príroda poskytuje ľuďom inšpirácie pre udržateľný život, a podporuje žiakov v tom, aby sa zaujímali o to, ako môžu prispieť.

BLF poskytuje vzdelávanie, ktoré môže hmatateľne prispieť k tomu, aby školy podporovali udržateľnejšiu Európu. Partneri projektú vnímajú biomimikry ako jedinečný a hodnotný pedagogický prístup , pretože má obrovský potenciál zaujať študentov a vzbudiť v nich nadšenie pre nové objavy inšpirované prírodou pre každodennú udržateľnosť.

Projekt BioLearning or the Future - Smart by Nature je financovaný z programu Európskej únie Erasmus+ - 2021-1-HU01-KA220-SCH-000027718.

Výhody biomimikry vo vyučovaní:

  • optimistický prístup - ak si otvoríme viac oči pre osvedčené návody z prírody, môžeme zvládnuť výzvy, ktorým ľudstvo čelí
  • aktivity v sebe zahŕňajú prvky bádateľského vzdelávania, žiakov baví robiť experimenty a skúmať nové vedecké objavy
  • veľa aktivít sa dá realizovať aj vonku - žiaci pozorujú prírodu, skúmajú povrchy, zmyslové pozorovanie...

Vzdelávací rámec biomimikry

Ako vyzerajú dobré učebné zdroje biomimikry? Čo by mali obsahovať? Náš vzdelávací rámec ponúka pedagógom sériu tematických otázok, ktoré môžu preskúmať pri tvorbe vzdelávacích zdrojov. Nie je to zoznam zaškrtávacích otázok, ale skôr otázky, nad ktorými sa môžete zamyslieť počas plánovania a realizácie.

Prečítajte si vzdelávací rámec:

Kto realizuje projekt Biolearning For the Future - Smart by Nature?

BLF je partnerstvo organizácií:

Magosfa Foundation (Maďarsko)

Wild Awake (UK)

BiomimicryNL (Holandsko)

Centrum environmentálnych aktivít (Slovensko)

SEVER - Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. (Česká republika)