Ako zorganizovať Deň biomimikry vo vašej škole

Deň biomimikry je skvelou príležitosťou, ako zapojiť a vtiahnuť žiakov do biomimikry... a podporiť ich pozorovanie, kreativitu a vynaliezavosť.

Deň biomimikry je štruktúrovaný súbor vzdelávacích aktivít, ktoré starostlivo budujú zvedavosť vašich žiakov. Vezme ich na cestu od toho, aby sa začali pozerať na prírodu novými očami, až po to, ako môže byť príroda inšpiráciou pri riešení ľudských problémov, a využijú svoje poznatky z prírody na vynájdenie niečoho nového... možno nového riešenia ľudského problému.

Predstavte si, čo všetko môžu vaši žiaci vymyslieť?

Nemusí to byť celý deň. Môžete:

  • Ponúknuť celý deň.
  • Využiť dve poldenné stretnutia.
  • Poskytnúť kratšie aktivity každý týždeň.

Ponúkame výber zdrojov ku Dňu biomimikry. Žiadame vás len, aby ste zaregistrovali seba a svoju školu, aby ste ich mohli dostať. Po registrácii dostanete automatický e-mail s odkazom na našu špeciálnu stránku so zdrojmi. Kontaktovať vás bude aj váš miestny partner BioLearn s informáciami o možnostiach podpory a školení.

Register here