bloem

Hravé aktivity - učíme sa od prírody


Vyberte si niektorú z 36 aktivít. Prioritne sú určené pre 9-12 ročných žiakov, ale mnohé sa dajú prispôsobiť aj pre mladších či starších žiakov. Aktivity môžete využiť na rôznych predmetoch a tiež na Deň biomimikry.

Prepojenie na prírodný vzor: Tuleň - super izolácia

Topenie ľadu - pokus

Neoprénová kombinéza chráni pred chladom. Photo by Hayden Hunt on Unsplash

Žiaci získajú poznatky o tom, ako arktické zvieratá prežívajú v mrazivých podmienkach, a to tak, že preskúmajú princípy izolácie a využijú svoje vedomosti pri napodobňovaní izolačných vlastností tukovej vrstvy tuleňov, tzv. blubber.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Korčuliarka - chôdza po vode

Mydlový povrch

foto: Klaudia Medalová

Žiaci sa dozvedia, ako korčuliarky využívajú svoju chytrú stratégiu na "chôdzu" po vode a skúmajú povrchové napätie. Objavia tiež súvislosti medzi jedinečnou adaptáciou korčuliarky a jej potenciálnym využitím v ľudskej technológii.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Kačka - jeden pohyb, 4 efekty

Objekty z prírody

fotokredit: Photo by Olena Bondarovska on Unsplash

Fascinujúci pohľad na koncept multifunkčnosti v prírodnom svete. Žiaci objavujú a skúmajú, ako môžu rôzne prírodné predmety slúžiť ako všestranné náhrady každodenných nástrojov, ktoré používame. Táto aktivita podnecuje žiakov k tomu, aby vyvodili súvislosti medzi multifunkčnosťou pozorovanou v prírode a jej potenciálom inšpirovať ľudské inovácie a dizajn.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Super špirály

Koľko semienok sa zmestí?

https://unsplash.com/photos/yellow-and-green-flower-in-close-up-photography-ZLec57sOjlg

Žiaci skúmajú efektívne využitie priestoru v prírode a objavujú, ako príroda majstrovsky prispôsobuje formu funkcii prostredníctvom špirál. Táto aktivita nabáda žiakov, aby si vytvorili súvislosti medzi špirálovými konfiguráciami v prírode a ich potenciálom inšpirovať ľudské inovácie a návrhy.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Super špirály

Silné špirálové tvary

https://unsplash.com/photos/several-people-walking-on-stairs-DtzJFYnFPJ8

Preskúmajte štrukturálnu stabilitu v prírode a jej uplatnenie v ľudskom dizajne. Žiaci budú skúmať, ako špirálové usporiadanie prispieva k pevnosti a stabilite, čo je jav často pozorovaný v prírode, napríklad v mušliach. Táto aktivita povzbudzuje žiakov, aby si vytvorili spojenia medzi špirálovými usporiadaniami v prírode a ich potenciálom inšpirovať ľudské inovácie a návrhy.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Myšiak lesný - efektívne krídla

Mávaj krídlami ako orol

Foto: Zdeněk Macháček na Unsplash

Žiaci preskúmajú pozoruhodný svet prispôsobenia vtáčích krídel a ich súvislosť s rôznymi spôsobmi letu rôznych druhov vtákov. Jedným z kľúčových aspektov letu vtákov je rýchlosť mávania krídlami, ktorá sa môže u jednotlivých druhov výrazne líšiť. Žiaci nájdu súvislosti medzi adaptáciami vtáčích krídel a ich možným využitím v ľudských inováciách a dizajnoch.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Myšiak lesný - efektívne krídla

Bernoulliho princíp

Photo by Ross Parmly on Unsplash

Žiaci odhalia tajomstvá aerodynamiky a základného Bernoulliho princípu. Tento princíp je základom letu vtákov, lietadiel a iných lietajúcich objektov. Žiaci sa naučia základy Bernoulliho princípu a jeho úlohu pri vytváraní vztlaku, čo je koncept, ktorý je kľúčový pre let vtákov aj pre aplikácie navrhnuté človekom, napríklad lietadlá.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Škorce - samoorganizácia

Hra s balónmi

Photo by Gaelle Marcel on Unsplash

Žiaci zistia, ako môžu jednoduché pravidlá na individuálnej úrovni viesť ku komplexným výsledkom na skupinovej úrovni, ako to vidíme v prírode. Táto aktivita pomôže žiakom rozpoznať potenciál samoorganizácie a jej uplatnenie v ľudských interakciách, čím sa podporí hlbšie pochopenie spolupráce a jej úlohy pri dosahovaní kolektívnych cieľov.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Pavúk - chytrá sieť

Vyrob si pavúčiu sieť

Photo by Ella Jardim on Unsplash

Žiaci pracujú kreatívnym spôsobom a popri tom sa učia o pavučinách. Žiaci sa zoznámia s novinkou - textilným vláknom inšpirovaným pavúčím hodvábom.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Pavúk - chytrá sieť

Pravda či lož o pavúkoch

Photo by Jakub Pabis on Unsplash

Po kvíze o pavúčom vlákne nasleduje diskusia. Kontrolou správnych odpovedí môže učiteľ poskytnúť ďalšie informácie o úspešných biologických stratégiách pavúkov a o tom, že niektoré z nich inšpirovali vedcov a spoločnosti k vytvoreniu inovatívnych produktov, ktoré znižujú škodlivé vplyvy na životné prostredie.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Vynaliezavé šišky

Test letových schopností

Photo by Danielle-Claude Bélanger on Unsplash

Vyskúšajte letové schopnosti rôznych semien a vytvorte si vlastné modely okrídlených semien.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Páv - farby bez farbív

Dúhová čokoláda

Vytvorte dúhovo sfarbenú čokoládu len zmenou jej povrchovej štruktúry. Experimentovaním s čokoládou môžeme napodobniť rovnakú metódu, akú používajú niektoré živočíchy na vytvorenie dúhového sfarbenia.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Orlí zrak

Test zrakovej ostrosti

Photo by Ion Fet on Unsplash

Otestujte si svoju ostrosť zraku vďaka možnosti spočítať počet zvieratiek a porovnať svoje skóre s orlom! Táto aktivita oboznamuje žiakov s pojmom ostrosť videnia a jej rozdielom v porovnaní so zväčšením.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Pavúk - chytrá sieť

Ako vidia zvieratá

Photo by perrin o’hagan on Unsplash

Žiaci skúmajú rozdiely vo vnímaní farieb medzi ľuďmi a rôznymi zvieratami. Vidia ľudia UV žiarenie? Vidia to vtáky? Ako to súvisí s pavúčimi sieťami?

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Majstri izolácie

Malé cicavce - hra

Photo by Heather Wilde on Unsplash

V tejto aktivite si žiaci vyskúšajú rôzne spôsoby izolácie.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Rybárik - klinovitý zobák

Pohyb vo vode

Photo by Michael Worden on Unsplash

Ako si človek pomáha pre efektívnejší pohyb vo vode? Žiaci preskúmajú chytré stratégie z prírody a navrhnú inovácie inšpirované prírodnými organizami. Aktivita je vhodná na fyziku (znižovanie odporu) alebo biológiu (adaptácie).

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Korčuliarka - chôdza po vode

Trik s deravou fľašou

foto kredit https://www.giftofcuriosity.com/pins-in-a-bottle-air-pressure/

Žiaci skúmajú pojem povrchového napätia vody a objavujú pozoruhodný vzťah medzi povrchovým napätím a tlakom vzduchu. Okrem toho získajú poznatky o tom, ako korčuliarky využívajú tento prírodný princíp na to, aby sa udržali na hladine a pohybovali sa po vodnej hladine.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Človek - "dieťa prírody"

Moje prírodné miesto - Haiku

Pozorovanie a umelecké sebavyjadrenie. Cieľom je precítiť energiu prírody a zapojiť svoje zmysly do pozorovania. Čaro chvíle spojenia s prírodou žiaci zaznamenajú vo forme haiku a/alebo kresby.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Oregano proti plesniam

Ochrana potravín bez chémie

foto: Zuzana Dzurišinová

Žiaci sa oboznámia s prchavými látkami v rastlinách, ktoré pôsobia proti plesniam. Žiaci pracujú v skupinách a testujú, či použitie éterického oleja (alebo iného prírodného fungicídu) zastaví rast plesní v Petriho miske. Po dvoch týždňoch učiteľ vyhodnotí experiment a trieda navrhne možné využitie protiplesňových vlastností oregana.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Ľudské telo - samoliečenie

Regeneračná schopnosť rastlín

Photo by Andrew Reshetov on Unsplash

Vyskúšajte neuveriteľnú schopnosť niektorých rastlín obnoviť svoje telo z odrezaného malého kúska. Tento experiment nadväzuje na pozorovanie samoliečebných schopností rastlinných a živočíšnych tiel. Okrem úžasnej schopnosti hojiť rany sú mnohé rastliny schopné ešte väčšieho zázraku, a to obnoviť celé svoje telo z jeho malého kúska.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Človek - "dieťa prírody"

Navrhni koberec - dizajnová výzva

Foto: Klaudia Medalová

Ako sa vieme inšpirovať od prírody pri tvorbe kobercov? Žiaci budú pozorovať vzory, štruktúry, farby… v prírode a vytvoria grafický návrh svojho koberca. Môže mať podobu mandaly alebo koláže z prírodnín, alebo môže mať formu grafického návrhu. V prípade dlhodobej výzvy sa môže aktivita prezentovať ako dizajnová výzva - úlohou žiakov je navrhnúť originálny koberec do dizajnérskej súťaže mladých eko-inovátorov.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Oregano proti plesniam

DIY protiplesňové postreky

Photo by Zahrin Lukman on Unsplash

Žiaci sa naučia, ako si doma vyrobiť prírodné fungicídne postreky ako alternatívu k syntetickým fungicídom, ktoré majú negatívne účinky na ľudské zdravie a životné prostredie.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Človek - "dieťa prírody"

Spojení s prírodou

Foto: Klaudia Medalová

Žiaci v skupinách skúmajú svoje okolie a vytvárajú pocitovú mapu priestoru. Pomocou sady kartičiek, ktorá zobrazuje prvky biofilného dizajnu v praxi, navrhujú zlepšenia. Cieľom je, aby sme sa v interiéri či exteriéri cítili príjemnejšie - spojení s prírodou.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Majstri izolácie

Topenie ľadových kociek

Photo by Luigi Pozzoli on Unsplash

Pokus s kockou ľadu a bublinkovou fóliou priblíži žiakom izolačnú vlastnosť vzduchu.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Lotosový efekt

Povrch listov po daždi

Photo by Sven Read on Unsplash

Žiaci pozorujú správanie sa vody na rôznych listoch rastlín, aby sa dozvedeli o hydrofilných a hydrofóbnych povrchoch.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Baktérie - oprava DNA

Úskalia genetickej modifikácie

brian0918, Public domain, via Wikimedia Commons

Pokúste sa nájsť najlepší spôsob, ako dosiahnuť pokrok pomocou genetickej modifikácie. Hlavným cieľom hry je oboznámiť žiakov s možnými nebezpečenstvami, ktoré môže spôsobiť neopatrné používanie metódy Crispr Cas9.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Oregano proti plesniam

Kyslé verzus zásadité prostredie

Fotokredit: getty-images-vhkyzjcbrp8-unsplash.jpg

Pokus s vajíčkom v octe vysvetľuje vplyv kyslého prostredia na materiály. Aktivita oboznamuje žiakov s inováciou biomimikry, ktorá rieši problém potravinovej bezpečnosti a straty úrody spôsobené hubovými chorobami.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Škorce - samoorganizácia

Simon Says - hra

Foto: Tamari Amirgulashvili na Unsplash

Žiaci sa pustia do hry, ktorá im poskytne cenné poznatky o dôležitosti presného dodržiavania pokynov. Prostredníctvom tejto hry si žiaci vyskúšajú výzvy spojené s dodržiavaním malého súboru jednoduchých pravidiel, podobne ako pri koordinácii pozorovanej v kŕdľoch škorcov, a preskúmajú, ako tento princíp v prírode inšpiruje efektívnu skupinovú dynamiku a rozhodovanie v ľudských interakciách.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Myšiak lesný - efektívne krídla

Čie sú to krídla?

Photo by Jacques LE HENAFF on Unsplash

Preskúmajte fascinujúci svet tvarov vtáčích krídel a ich prepojenie s letom. Žiaci odhalia rozmanitosť tvarov krídel vtákov, zistia, ako sú jednotlivé tvary dokonale prispôsobené pre špecifické typy letu, a uvedomia si, ako príroda majstrovsky prispôsobuje tvar funkcii.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Listy - majstri distribúcie

Pôdny rebrík

Žiaci skúmajú rozklad listov, aby sa dozvedeli, ako príroda všetko recykluje.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Listy - majstri distribúcie

Fotosyntéza - rolová hra

Žiaci zistia, ako je fotosyntéza základom všetkého života na Zemi.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Listy - majstri distribúcie

Listová chromatografia

V tomto experimente žiaci skúmajú chlorofyl v listoch a rôzne farby, ktoré vytvára.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Vajcia - odolný dizajn

Test odolnosti vajec

Photo by Court on Unsplash

Kto by povedal, že krehká vaječná škrupina môže byť v istom zmysle mimoriadne pevná? Žiaci sa pokúsia rozbiť vajce stlačením v dlani...

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Mravce - majstri komunikácie

Kde som doma?

Aktivita je zameraná na využitie čuchu ako orientačného zmyslu a dorozumievacieho nástroja. Dokážu sa žiaci - mravce robotnice - dostať domov so zaviazanými očami? Nájdu svoju matku?

Vek: 9-12
Trvanie: 1 hodina

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Pes - všetko vyňuchá

Psia pomocníčka Zinka

Photo by Andrew Leu on Unsplash

Žiaci si pozrú krátky film o psovi ZInka a potom diskutujú o tom, ako sa môžeme poučiť zo spôsobu, akým psy používajú svoj čuch.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Kačka - jeden pohyb, 4 efekty

Multifunkčnosť v prírode

Photo by Joshua Ralph on Unsplash

Preskúmajte koncept multifunkčnosti v prírodnom svete. Žiaci skúmajú a pozorujú rôzne prírodné objekty, uvažujú o mnohých úlohách, ktoré každý objekt zohráva vo svojom prostredí, a zisťujú, že rozmanitosť prírody presahuje jej krásu, pričom objekty často plnia viacero funkcií, aby sa im darilo v ich ekosystémoch. Táto aktivita nabáda žiakov, aby si vytvorili súvislosti medzi multifunkčnosťou pozorovanou v prírode a jej možným využitím v ľudských inováciách a dizajne.

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Mravce - majstri komunikácie

Navoňané laná

Photo by Valentin Fernandez on Unsplash

Dokážu žiaci sledovať lano so zaviazanými očami, len pomocou čuchu? Ako nám v živote pomáha dobrý čuch?

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Pes - všetko vyňuchá

Čuch psa - pozorovanie

Photo by Kieran White on Unsplash

Ako pomáha človeku vynikajúci čuch psa? V tejto aktivite žiaci pozorujú psy so zameraním na ich vynikajúci čuch a diskutujú o rôznych oblastiach, v ktorých psy pomáhajú ľuďom. Majú psy talent aj na diagnostikovanie našich zdravotných problémov?

Otvoriť →

Prepojenie na prírodný vzor: Vajcia - odolný dizajn

Odolné tvary

foto: Klaudia Medalová

Ohýbaním fólií rôznych tvarov hľadajú žiaci optimálny uhol zakrivenia.

Otvoriť →