bloem

Príroda poskytuje 3,8 miliardy rokov skúseností v oblasti udržateľnosti. Predstavte si, čo nás môže naučiť príroda. Stránka BioLearn poskytuje praktické vzdelávacie zdroje pre študentov vo veku 12 – 16 rokov, ktorí chcú preniknúť hlbšie do prírodných vied, dizajnu a inžinierstva.

Stránka BioLearn poskytuje učebné materiály a semináre o vzdelávaní inšpirovanom prírodou pre pedagógov STEM v celej Európe.

Učíme sa od prírody

Kingfisher

Zobák rybárika ako zdroj inšpirácie pre vlak Shinkansen, ktorý nevytvára hluk a plutvy veľryby, ktoré inšpirovali vytvorenie výkonnejších lopatiek veternej turbíny....

BioLearn prístup sa díva na procesy, ako sa veci vyrábajú a ako sa riadia celé ekonomiky úplne inak. Vzdelávacie materiály BioLearn sú vytvorené na základe nového nazerania na budúcnosť - budúcnosti, ktorá sa už deje. Pretože mnohé spoločnosti sú unesené dokonalosťou prírodou a sú dostatočne inovatívne na to, aby vytvorili nové postupy inšpirované prírodou.

A to je len začiatok skúmania inovácií...

Široký výber vzdelávacích materiálov

Dia 2

BioLearn predstavuje nový spôsob učenia. Ponúka materiály, ktoré pomáhajú mladým ľuďom premýšľať o tom, v akej budúcnosti by chceli žiť. Podporuje učiteľov, aby ponúkali bádateľsky orientované vzdelávanie v rámci školských osnov. Cieľová skupina pre BioLearn vzdelávacie moduly je 12 – 16 rokov.

Všetky spracované moduly v slovenčine nájdete pod vlajkou Slovenska.