Projekt BioLearn – opýtaj sa prírody začal 1. septembra 2018 a trvá do 31.augusta 2021. Vychádza z konceptu STEM a STEAM (Science-Technology-Engineering-Mathematics + Arts), ktorý podporuje multidisciplinárne formy vzdelávania v kontexte reálnych výziev z každodenného života.

logo-cea-krivky

Organizácie zapojené do projektu:

  1. The Center for Learning with Nature (LWN) – U.S.A.
  2. Stichting biomimicryNL (BNL) – Holandsko
  3. Wild Awake – Veľká Británia
  4. Centrum environmentálnych aktivít – Slovensko
  5. Magosfa – Maďarsko

 

Cieľom projektu je priniesť na Slovensko bio-inšpirácie ako inovatívny spôsob vzdelávania pre udržateľný spôsob života. Vznikajúca metodická príručka stavia na skúsenostiach so vzdelávaním o biomimikroch v USA, Holandsku a Spojenom kráľovstve. Dôležitým aspektom všetkých programov, ktoré budú pre školy vznikať, je udržateľnosť ako významný princíp fungovania prírody, ktorý je potrebné previesť aj do ľudského sveta.

Súčasťou projektu je testovanie výučbových programov na 3-5 školách, vytvorenie metodickej príručky pre učiteľov, vyškolenie pedagógov formou seminárov, študijná cesta do Holandska (február 2020) a národná konferencia (2021).

Biomimikry (biomimetika, bioinšpirácie): Termín biomimikry pochádza z gréckych slov bios, čo znamená život a mimesis, čo znamená napodobňovať. Často sa používa aj termín bioinšpirácie (prírodou inšpirovaný udržateľný dizajn). Pojem biomimikry spopularizovala Janine Benyusová, ktorá ho vo svojej knihe z roku 1997 (Biomimicry: Innovation Inspired by Nature) definuje ako novú vednú disciplínu, ktorá „skúma modely prírody a potom ich napodobňuje alebo sa inšpiruje týmito vzormi a procesmi pri riešení ľudských problémov". Benyusová navrhuje pozrieť sa na prírodu ako na „model, mentora a mieru“ a definuje 9 životných princípov, ktoré by sa mali ľudia snažiť napodobniť pri prechode na udržateľný spôsob života.

Moduly

Po uskutočnení pilotného testovania budú jednotlivé moduly z príručky pre pedagógov voľne prístupné na stiahnutie.

Úvodné moduly: vstúpte do sveta bio-inšpirácií

Princípy biomimikry

Vek: 12-16
Trvanie: 10x45 min.
Vyučovacie hodiny: 1 úvodná hodina s prezentáciou a nadväzujúcich 9 hodín - každá venovaná 1 princípu
Kľúčové slová: ekosystém
Predmety: biológia

Toto je séria modulov, z ktorých každý skúma jeden princíp biomimikry. Spoločne poskytujú komplexný úvod do bio-inširovaného vzdelávania.

Na stiahnutie (pdf):

9 Princípov biomimikry
Prezentácia 9 princípov (ppt)
Princíp 1: Príroda funguje zo slnečného svetla
Princíp 2: Príroda používa len energiu, ktorú potrebuje
Princíp 3: Príroda prispôsobuje formu funkcií
Princíp 4: Príroda všetko recykluje
Princíp 5: Príroda odmeňuje spoluprácu
Princíp 6: Príroda sa spolieha na rozmanitosť
Princíp 7: Príroda si vyžaduje miestne odborné znalosti
Princíp 8: Príroda vyžaduje rovnováhu
Princíp 9: Príroda využíva silu obmedzení

Úžasné vzory

Vek: 12-16
Trvanie: 90 minút
Vyučovacie hodiny: 2
Kľúčové slová: príroda
Predmety: biológia

Učenie sa od prírody pri riešení výziev alebo príležitostí sa začína položením si otázky "Ako príroda zvláda podobnú výzvu?“ Tento úvodný modul sa zameriava na základné zručnosti, ktoré sú potrebné na to, aby ste sa mohli učiť od prírody.

Stiahnuť (pdf)

Moduly pre udržateľné riešenia inšpirované prírodou

Znovuobjavenie plastovej fľaše

Vek: 13-16
Hodiny: 2,5
Počet vyučovacích hodín: 3
Kľúčové slová: cirkulárna ekonomika, zero waste
Predmety: biológia, chémia

V tomto module budú študenti objavovať, že príroda má celý rad rôznych schopností, z ktorých sa môžeme učiť. Študenti využívajú schopnosti prírody na inšpirovanie spôsobov riešenia problému znečistenia plastovými fľašami. Do konca modulu prídu študenti s vlastnými riešeniami problému znečistenia plastovými fľašami.

Stiahnuť (pdf)

Zdraví od prírody

Vek: 12-16
Trvanie: 3,5 hod.
Vyučovacie hodiny: 5
Kľúčové slová: ekosystém
Predmety: biológia, chémia

Ako sa stať silným ako je medveď? Alebo ako zostať zdravý ako ryba? A používajú zvieratá lieky? Čo robí príroda pre to, aby zostala zdravá?  Čo nás môže príroda naučiť o zdraví a prevencii chorôb.

Stiahnuť (pdf)

Stiahnuť prezentáciu (pptx)

Buildings

Age: 12-16
Hours: 2
Number of lessons: 2
Tags: nature, butterfly, bees, something else, etc.
Courses: biology, sience, etc.

Download

Príroda balí bez odpadu

Vek: 12-15
Hodiny: 1,5
Vyučovacie hodiny: 2
Kľúčové slová: funkcia, obal
Predmety: biológia, výtvarná výchova

Rovnako ako naše potraviny a mnoho ďalších produktov, aj každý organizmus je "zabalený". Naša pokožka, pancier krabov, šupka banánu, lastúra ustrice, kôra kokosu, ananás (obal na semená) a každá bunka v tele má svoj vlastný obal. Ako nám môžu rôzne spôsoby balenia v prírode pomôcť pri navrhovaní riešení našich vlastných obalových výziev?

Stiahnuť (pdf)

Ochrana rastlín inšpirovaná prírodou

Vek: 12-16
Travnie: 3,5 hod.
Počet hodín: 5
Kľúčové slová: intenzívne vs. ekologické poľnohospodárstvo, biologická ochrana rastlín
Predmety: biológia, chémia

Stiahnuť (pdf)

Prezentácia princíp udržateľnosti (pptx)

Prezentácia Výhody symbiózy (pptx)

Watermanagement in a city-park

Age: 12-16
Hours: 2
Number of lessons: 2
Tags: nature, butterfly, bees, something else, etc.
Courses: biology, sience, etc.

Download

Kontakt

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín, www.cea.sk, www.biospotrebitel.sk

Facebook: BIO spotrebiteľ

Email: medal@cea.sk, medalova@biospotrebitel.sk

Kontaktné osoby: Richard Medal, Klaudia Medalová