Projekt BioLearn – opýtaj sa prírody začal 1. septembra 2018 a trvá do 31. októbra 2021. Vychádza z konceptu STEM a STEAM (Science-Technology-Engineering-Mathematics + Arts), ktorý podporuje multidisciplinárne formy vzdelávania v kontexte reálnych výziev z každodenného života.

Biomimikry inšpirujú učiť sa od prírody, ktorá praktizuje udržateľnosť už 3,8 miliárd rokov. Moduly využívajú projektové a problémové vyučovanie a motivujú žiakov stať sa spolutvorcami udržateľnej budúcnosti. Partneri z Holandska, Anglicka a USA majú s týmto spôsobom práce už bohaté skúsenosti, a preto v rámci projektu pomáhajú menej skúseným organizáciám zavádzať bio-inšpirované vzdelávanie aj v ďalších krajinách EÚ.

logo-cea-krivky

Organizácie zapojené do projektu:

  1. The Center for Learning with Nature (LWN) – U.S.A.
  2. Stichting biomimicryNL (BNL) – Holandsko
  3. Wild Awake – Veľká Británia
  4. Centrum environmentálnych aktivít – Slovensko
  5. Magosfa – Maďarsko

 

Cieľom projektu je zavádzať biomimikry do škôl, ako inovatívny spôsob vzdelávania pre udržateľný spôsob života.

Vytvorené moduly ponúkajú pestrý mix aktivít pre 12-16 ročných žiakov a študentov, kde sa môžu oboznámiť s prístupom biomimikry ako takým, ale aj s bio-inšpirovanými inováciami v rôznych oblastiach života (obaly, bývanie, hospodárenie s vodou, zdravie, ochrana rastlín pred škodcami, obehová ekonomika, adaptácia na klimatickú zmenu...).

Dôležitým aspektom všetkých výučbových programov je udržateľnosť ako významný princíp fungovania prírody, ktorý je potrebné previesť aj do ľudského sveta. Základnou otázkou, ktorú si budú žiaci klásť, je: Ako by to urobila príroda? (napr. Ako zadržiava/vedie/odpudzuje vodu? Ako chladí? Ako stavia?). Žiaci si uvedomia, že príroda má odpovede na všetky výzvy, pred ktorými stojíme ako ľudská spoločnosť; teraz ide o to, ako sa čo najlepšie inšpirovať od prírody a jej riešenia napodobniť.

Súčasťou projektu je testovanie výučbových programov na 3-5 školách, vytvorenie metodickej príručky pre učiteľov, vyškolenie pedagógov formou seminárov, študijná cesta do Holandska (február 2020) a národná konferencia (2021).

 

Biomimikry (biomimetika, bioinšpirácie): Termín biomimikry pochádza z gréckych slov bios, čo znamená život a mimesis, čo znamená napodobňovať. Často sa používa aj termín bioinšpirácie (prírodou inšpirovaný udržateľný dizajn). Pojem biomimikry spopularizovala Janine Benyusová, ktorá ho vo svojej knihe z roku 1997 (Biomimicry: Innovation Inspired by Nature) definuje ako novú vednú disciplínu, ktorá „skúma modely prírody a potom ich napodobňuje alebo sa inšpiruje týmito vzormi a procesmi pri riešení ľudských problémov". Benyusová navrhuje pozrieť sa na prírodu ako na „model, mentora a mieru“ a definuje 9 životných princípov, ktoré by sa mali ľudia snažiť napodobniť pri prechode na udržateľný spôsob života.

Moduly

Po uskutočnení pilotného testovania budú jednotlivé moduly z príručky pre pedagógov voľne prístupné na stiahnutie.

Úvodné moduly: vstúpte do sveta bio-inšpirácií

Princípy biomimikry

Vek: 12-16
Trvanie: 10x45 min.
Vyučovacie hodiny: 1 úvodná hodina s prezentáciou a nadväzujúcich 9 hodín - každá venovaná 1 princípu
Kľúčové slová: ekosystém
Predmety: biológia

Toto je séria modulov, z ktorých každý skúma jeden princíp biomimikry. Spoločne poskytujú komplexný úvod do bio-inšpirovaného vzdelávania.

Na stiahnutie (pdf):

9 Princípov biomimikry
Prezentácia 9 princípov (ppt)
Princíp 1: Príroda funguje zo slnečného svetla
Princíp 2: Príroda používa len energiu, ktorú potrebuje
Princíp 3: Príroda prispôsobuje formu funkcií
Princíp 4: Príroda všetko recykluje
Princíp 5: Príroda odmeňuje spoluprácu
Princíp 6: Príroda sa spolieha na rozmanitosť
Princíp 7: Príroda si vyžaduje miestne odborné znalosti
Princíp 8: Príroda vyžaduje rovnováhu
Princíp 9: Príroda využíva silu obmedzení

Úžasné vzory

Vek: 12-16
Trvanie: 1,5 hod.
Vyučovacie hodiny: 2
Kľúčové slová: príroda
Predmety: biológia

Učenie sa od prírody pri riešení výziev alebo príležitostí sa začína položením si otázky "Ako príroda zvláda podobnú výzvu?“ Tento úvodný modul sa zameriava na základné zručnosti, ktoré sú potrebné na to, aby ste sa mohli učiť od prírody.

Stiahnuť (pdf)

Moduly pre udržateľné riešenia inšpirované prírodou

Znovuobjavenie plastovej fľaše

Vek: 13-16
Trvanie: 2,5 hod.
Vyučovacie hodiny: 3
Kľúčové slová: cirkulárna ekonomika, zero waste
Predmety: biológia, chémia

V tomto module budú študenti objavovať, že príroda má celý rad rôznych schopností, z ktorých sa môžeme učiť. Študenti využívajú schopnosti prírody na inšpirovanie spôsobov riešenia problému znečistenia plastovými fľašami. Do konca modulu prídu študenti s vlastnými riešeniami problému znečistenia plastovými fľašami.

Stiahnuť (pdf)

Zdraví od prírody

Vek: 12-16
Trvanie: 3,5 hod.
Vyučovacie hodiny: 5
Kľúčové slová: ekosystém
Predmety: biológia, chémia

Ako sa stať silným ako je medveď? Alebo ako zostať zdravý ako ryba? A používajú zvieratá lieky? Čo robí príroda pre to, aby zostala zdravá?  Čo nás môže príroda naučiť o zdraví a prevencii chorôb.

Stiahnuť (pdf)

Prezentácia Zdraví od prírody (pptx)

Prírodná ekonomika

Vek: 12-16
Trvanie: 3 hod.
Vyučovacie hodiny: 4
Predmety: biológia, chémia, fyzika; dizajn, technika a technológie

V prírodnom svete je všetko vytvorené s použitím lokálnych zdrojov; organizmy to dokážu pri izbovej teplote a tlaku. Keď sú materiály použité, rozložia sa opäť na základné prvky. Tento modul skúma, ako sa môžeme od prírody naučiť vyrábať potrebné materiály udržateľným spôsobom.

Stiahnuť (pdf)

Prezentácia Cirkulárna ekonomika (pptx)

Adaptácia na klimatickú zmenu

Vek: 12-16
Trvanie: 7,5 hod.
Vyučovacie hodiny: 10
Predmety: biológia, fyzika; dizajn, technika a technológie; matematika

Tento modul predstaví žiakom dve výzvy, ktoré prináša klimatická zmena: jedna skúma efekt otepľovania miest, a druhá záplavy. Každá výzva je je navrhnutá tak, aby žiaci porozumeli, ako sa príroda vysporiadava s prírodnými udalosťami, a ako sa od nej môžeme učiť pri riešení zmeny klímy. Každá výzva sa dá predstaviť na vyučovacej hodine samostatne alebo spolu.

Stiahnuť (pdf)

Prezentácie:

Download Albedo Presentation

Download Plant Transipration Presentation

Download Plant Cooling Presentation

Download Water Retention in Soil  Presentation

Download Water Retention in Landscape Presentation

Budovy

Vek: 14-16
Trvanie: 3,5 hod.
Vyučovacie hodiny: 5
Predmety: biológia, fyzika; dizajn, technika a technológie; matematika

Prístrešie, teplo a ochrana - to všetko sú funkcie budov. V tomto module žiaci hľadajú podobné funkcie v prírode a skúmajú, ako využiť tieto poznatky na vytvorenie lepších a udržateľnejších budov.

Stiahnuť (pdf)

Príroda balí bez odpadu

Vek: 12-15
Trvanie: 1,5 hod.
Vyučovacie hodiny: 2
Kľúčové slová: funkcia, obal
Predmety: biológia, výtvarná výchova

Rovnako ako naše potraviny a mnoho ďalších produktov, aj každý organizmus je "zabalený". Naša pokožka, pancier krabov, šupka banánu, lastúra ustrice, kôra kokosu, ananás a každá bunka v tele má svoj vlastný obal. Ako nám môžu rôzne spôsoby balenia v prírode pomôcť pri navrhovaní riešení našich vlastných obalových výziev?

Stiahnuť (pdf)

Udržateľnosť a spolupráca

Vek: 12-16
Trvanie: 1,5 hod.
Vyučovacie hodiny: 2
Predmety: biológia, fyzika; dizajn, technika a technológie

V tomto module skupiny žiakov trénujú popri učení sa z prírody svoje pozorovacie schopnosti, analogické a kritické myslenie, diskutovanie a rozhodovanie zamerané na určitý problém.

Stiahnuť (pdf)

Prezentácia Princíp udržateľnosti (pptx)

Prezentácia Výhody symbiózy (pptx)

Ochrana rastlín inšpirovaná prírodou

Vek: 12-16
Trvanie: 3,5 hod.
Vyučovacie hodiny: 5
Kľúčové slová: intenzívne vs. ekologické poľnohospodárstvo, biologická ochrana rastlín
Predmety: biológia, chémia

Stiahnuť (pdf)

Vodný manažment v mestskom parku

Vek: 12-16
Trvanie: 3,5 hod.
Vyučovacie hodiny: 5
Predmety: biológia, chémia, fyzika, dizajn, technika a technológie, výtvarná výchova

Naše výzvy ohľadne vodného manažmentu sa stávajú stále väčšími. Existujú oblasti, ktoré trpia veľkým suchom, kým v iných sú záplavy. Prístup k čistej vode je hlavným problémom pre mnohých ľudí. V tomto module žiaci preskúmajú spomínané výzvy a sami navrhnú riešenia, založené na tom, ako sa s distribúciou vody vysporadúva príroda. Tieto výzvy sa spoja v jednej prípadovej štúdií - návrhu mestského parku.

Stiahnuť (pdf)

Kontakt

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín, www.cea.sk, www.biospotrebitel.sk

Facebook: BIO spotrebiteľ

Email: medal@cea.sk, medalova@biospotrebitel.sk

Kontaktné osoby: Richard Medal, Klaudia Medalová