Projekt BioLearn – opýtaj sa prírody začal 1. septembra 2018 a trvá do 31.augusta 2021. Vychádza z konceptu STEM a STEAM (tScience-Technology-Engineering-Mathematics + Arts), ktorý podporuje multidisciplinárne formy vzdelávania v kontexte reálnych výziev z každodenného života.

logo-cea-krivky

Organizácie zapojené do projektu:

  1. The Center for Learning with Nature (LWN) – U.S.A.
  2. Stichting biomimicryNL (BNL) – Holandsko
  3. Wild Awake – Veľká Británia
  4. Centrum environmentálnych aktivít – Slovensko
  5. Magosfa – Maďarsko

 

Cieľom projektu je priniesť na Slovensko bio-inšpirácie ako inovatívny spôsob vzdelávania pre udržateľný spôsob života. Vznikajúca metodická príručka stavia na skúsenostiach so vzdelávaním o biomimikroch v USA, Holandsku a Spojenom kráľovstve. Dôležitým aspektom všetkých programov, ktoré budú pre školy vznikať, je udržateľnosť ako významný princíp fungovania prírody, ktorý je potrebné previesť aj do ľudského sveta.

Súčasťou projektu je testovanie výučbových programov na 3-5 školách, vytvorenie metodickej príručky pre učiteľov, vyškolenie pedagógov formou seminárov, študijná cesta do Holandska (február 2020) a národná konferencia (2021).

Biomimikry (biomimetika, bioinšpirácie): Termín biomimikry pochádza z gréckych slov bios, čo znamená život a mimesis, čo znamená napodobňovať. Často sa používa aj termín bioinšpirácie (prírodou inšpirovaný udržateľný dizajn). Pojem biomimikry spopularizovala Janine Benyusová, ktorá ho vo svojej knihe z roku 1997 (Biomimicry: Innovation Inspired by Nature) definuje ako novú vednú disciplínu, ktorá „skúma modely prírody a potom ich napodobňuje alebo sa inšpiruje týmito vzormi a procesmi pri riešení ľudských problémov". Benyusová navrhuje pozrieť sa na prírodu ako na „model, mentora a mieru“ a definuje 9 životných princípov, ktoré by sa mali ľudia snažiť napodobniť pri prechode na udržateľný spôsob života.

Modules

We are currently piloting our learning materials with schools. They will be published here when ready.

Introduction

Biomimicry Principles

Age: 12-16
Hours: 2
Number of lessons: 2
Tags: nature, butterfly, bees, something else, etc.
Courses: biology, sience, etc.

Download

Marvellous Models

Age: 12-16
Hours: 2
Number of lessons: 2
Tags: nature, butterfly, bees, something else, etc.
Courses: biology, sience, etc.

Download

Sustainable product design

Plastic Bottle

Age: 12-16
Hours: 2
Number of lessons: 2
Tags: nature, butterfly, bees, something else, etc.
Courses: biology, sience, etc.

Download

Buildings

Age: 12-16
Hours: 2
Number of lessons: 2
Tags: nature, butterfly, bees, something else, etc.
Courses: biology, sience, etc.

Download

Packaging

Age: 12-16
Hours: 2
Number of lessons: 2
Tags: nature, butterfly, bees, something else, etc.
Courses: biology, sience, etc.

Download

Watermanagement in a city-park

Age: 12-16
Hours: 2
Number of lessons: 2
Tags: nature, butterfly, bees, something else, etc.
Courses: biology, sience, etc.

Download

Contact

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín, www.cea.sk, www.biospotrebitel.sk

Facebook: BIO spotrebiteľ

Email: medal@cea.sk, medalova@biospotrebitel.sk

Kontaktné osoby: Richard Medal, Klaudia Medalová