Cílem projektu je rozvíjet ve školách formu výuky pomocí biomimikry. Jedná se o mezipředmětovou výuku, kdy hledáme a vysvětlujeme souvislosti mezi přírodou a lidmi vytvořeným světem. Člověk se totiž v přírodě často může inspirovat pro své činnosti. Partneři z Holandska, Anglie a USA mají s tímto způsobem práce již bohaté zkušenosti, a proto v rámci projektu pomáhají méně zkušeným organizacím zavádět tyto metody i v dalších zemích EU.

SEVER-Horni-Marsov-OPS-logo

Důležitým aspektem všech programů, které budou pro školy vznikat je udržitelnost jako významný princip fungování přírody, který je třeba převést i do lidského světa.

Biomimicry jsou založené na 9 základních principech fungování přírody podle Janine Benyusové

Projekt BioLearn začal 1. září 2018 a trvá do 31.srpna 2021. Vychází z konceptu STEM a STEAM, což jsou principy propojené mezipředmětové výuky (STEM: Science-Technology-Engineering-Mathematics + Arts)

Zapojené organizace v projektu jsou:

  1.  The Center for Learning with Nature (LWN) – U.S.A.
  2. Stichting biomimicryNL (BNL) – Holandsko
  3. Wild Awake – Velká Británie
  4. Centrum environmentálnych aktivit – Slovensko
  5. Magosfa – Maďarsko

 

V první fázi testování výukových lekcí vystavěných na základě metodiky Biomimikry se zapjí do projektu od září 2019   5 základních škol, kde bude testování probíhat na druhém stupni. Mezinárodní kurz v Holandsku, kterého se zúčastní zástupci všech evropských partnerů je naplánovaný na únor 2020.

Výuková příručka, která vznikne bude v závěrečné fázi projektu k dispozici také dalším učitelům, aby mohli tyto metody zavádět do své výuky.

Vzdělávací moduly

Zde dáváme k dispozici materiály, které vznikly v rámci projektu. Můžete si stáhnout popisy programů a vyzkoušet je se svými žáky. Budeme rádi také za vaši zpětnou vazbu.

Lekce vhodné jako úvodní

Principy Biomimikry

Věk: 12-16
Počet hodin: 2
Počet lekcí: 2
Témata: příroda, motýl, včely
Předměty: biologie, přírodní vědy

Download

Úžasné vzory

Věk: 12-14
Počet hodin: 2
Počet lekcí: 2
Témata: příroda, živočichové, funkce, kladení otázek, pozorování přírody, prezentace výsledků
Předměty: přírodopis

Úžasné vzory - popis 

Udržitelný design

Plastová lahev

Age: 12-16
Hours: 2
Number of lessons: 2
Tags: nature, butterfly, bees, something else, etc.
Courses: biology, sience, etc.

Download

Stavby

Age: 12-16
Hours: 2
Number of lessons: 2
Tags: nature, butterfly, bees, something else, etc.
Courses: biology, sience, etc.

Download

Stavby

Age: 12-16
Hours: 2
Number of lessons: 2
Tags: nature, butterfly, bees, something else, etc.
Courses: biology, sience, etc.

Download

Obaly

Věk: 12-16
Hodin: 2
Počet lekcí: 2
Klíčová slova: příroda, obaly, udržitelnost
Předměty: přírodopis, občanská nauka

Obaly- popis

Překonávejme problémy společně

Věk: 12-16
Hodin: 2
Počet lekcí: 2
Klíčová slova: příroda, týmová spolupráce, udržitelnost
Předměty: přírodopis, občanská nauka

Překonávejme problémy společně -popis
Výhoda spolupráce prezentace 
Princip udržitelnosti prezentace

Kontaktní údaje

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s. www.sever.ekologickavychova.cz

Facebook: Středisko ekologické výchovy SEVER

Email: milada.dobiasova@ekologickavychova.cz

Kontaktní osoba: Milada Dobiášová