Cílem projektu je rozvíjet ve školách formu výuky pomocí biomimikry. Jedná se o mezipředmětovou výuku, kdy hledáme a vysvětlujeme souvislosti mezi přírodou a lidmi vytvořeným světem. Člověk se totiž v přírodě často může inspirovat pro své činnosti. Partneři z Holandska, Anglie a USA mají s tímto způsobem práce již bohaté zkušenosti, a proto v rámci projektu pomáhají méně zkušeným organizacím zavádět tyto metody i v dalších zemích EU.

SEVER-Horni-Marsov-OPS-logo

Důležitým aspektem všech programů, které budou pro školy vznikat je udržitelnost jako významný princip fungování přírody, který je třeba převést i do lidského světa.

Biomimicry jsou založené na 9 základních principech fungování přírody podle Janine Benyusové

Projekt BioLearn začal 1. září 2018 a trvá do 31.srpna 2021. Vychází z konceptu STEM a STEAM, což jsou principy propojené mezipředmětové výuky (STEM: Science-Technology-Engineering-Mathematics + Arts)

Zapojené organizace v projektu jsou:

  1.  The Center for Learning with Nature (LWN) – U.S.A.
  2. Stichting biomimicryNL (BNL) – Holandsko
  3. Wild Awake – Velká Británie
  4. Centrum environmentálnych aktivit – Slovensko
  5. Magosfa – Maďarsko

 

V první fázi testování výukových lekcí vystavěných na základě metodiky Biomimikry se zapjí do projektu od září 2019   5 základních škol, kde bude testování probíhat na druhém stupni. Mezinárodní kurz v Holandsku, kterého se zúčastní zástupci všech evropských partnerů je naplánovaný na únor 2020.

Výuková příručka, která vznikne bude v závěrečné fázi projektu k dispozici také dalším učitelům, aby mohli tyto metody zavádět do své výuky.

Stažení nebo zobrazení modulů

Mudul 1

 

Kontaktní

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s. www.sever.ekologickavychova.cz

Facebook: Středisko ekologické výchovy SEVER

Email: milada.dobiasova@ekologickavychova.cz

Kontaktní osoba: Milada Dobiášová