STE(A)M

A biomimikri esetében a természet időtálló mintái és stratégiái segítségével keresünk fenntartható megoldásokat az emberi élet során felmerülő problémákra. Ehhez többféle tudományból származó ismeretekre van szükség, ilyenek a biológia és természetismeret, a (bio)technológia, a mérnöki tudományok és a matematika. Ezek éppen a STEM tantárgyakat fedik le, tehát ezek oktatásánál a biomimikri módszere igen jól alkalmazható. A STEAM ezeken felül még a művészetet is bevonja – a biomimikri ebben is sok helyen segítségünkre lehet, gondoljunk csak egy használati tárgy megtervezésére. A továbbiakban ezért a STE(A)M megnevezést használjuk.

A STE(A)M oktatás egyik célja, hogy a természettudományokat közelebb hozza a diákokhoz, hogy ne csak az elvont tudományt lássák benne, hanem azt is, hogy a hétköznapi életükben, a „valóságban” is mindenhol jelen van. Az érdeklődés felkeltésén túl az is cél, hogy a diákok egy része ezeket a tárgyakat tanulják a felsőoktatásban is, ők legyenek a jövő feltalálói, oktatói, kutatói. A biomimikrivel összekapcsolva az is cél, hogy a jövő szakemberei a fenntarthatóságot is szem előtt tartsák, természetes legyen számukra, hogy a természettől tanulunk, a természetben keresünk megoldásokat.

Eddig a STE(A)M oktatás nagyrészt a fizikára és a kémiára koncentrált, mivel úgy tartották, hogy ezek a tárgyak inkább kapcsolódnak a matematikához és a mérnöki tudományokhoz, mint a biológia. A biomimikri segítségével a biológiát is könnyedén kapcsolhatjuk a műszaki tudományokhoz, és rácsodálkozhatunk, hogy mennyi ötletet köszönhetünk a biológiai rendszerek megfigyelésének.