Útmutató

A modulok témái sok esetben egymással összefüggnek (ezeket igyekeztünk jelezni az egyes modulokban). A magyar nyelvű modulokat kategóriákba is besoroltuk a könnyebb eligazodás érdekében: termékeket, folyamatokat és rendszereket bemutató modulok.

A projekt keretében 22 modul készült el, ezek közül 19-et fordítottunk magyarra. Az összes eredeti modult a honlapon az EU zászló alatt találhatják. A modulok nem az eredetiek tükörfordításai, hanem igyekeztünk adaptálni azokat. Sok esetben magyar nyelvű honlapokat kerestünk a témában, de érdemes megnézni az angol nyelvűeket is.

A modulok egységes felépítést követnek, ehhez érdemes megnézni a modul magyarázatot.

A modulok letölthetők és nyomtathatók. A modulokon belül linkekkel is el lehet érni a modul végén található pedagógus és diákoldalakat, valamint az esetleges ppt-ket és egyéb segédleteket.

A diákoldalakat úgy szerkesztettük, hogy alapvetően fekete-fehérek, így könnyen nyomtathatóak és odaadhatók a diákoknak. Hamarosan elkészül a diákoldalak online kitölthető változata is, ami még könnyebbé teszi a felhasználást.

További információk: ld. a modulok után a BioLearn képzéshez tartozó háttéranyagban.

Tanácsok a modulok használatához:

Az, hogy ki milyen módon tudja integrálni a biomimikrit az oktatásba attól is függ, hogy egy témakör mennyire kapcsolódhat egy adott tananyaghoz. A BioLearn oktatóanyagot úgy igyekeztünk kidolgozni, hogy annak részei használhatóak legyenek egyes tantárgyak oktatásánál. Sok tananyag résznél kipróbálhatjuk a biomimikri módszert és gondolkodásmódot, gazdagítva ezzel a diákok tárgyi tudását és tanulási módszereit.

A projekt alapú oktatáshoz hasonlóan (amihez a megközelítés sok ponton kapcsolódik), a BioLearn oktatóanyag is rengeteg továbbgondolási lehetőséget rejt a tanulási képességek fejlesztésére. Egyéni és csoportos munkaformákat egyaránt találunk, ezek segítségével hatékonyan használhatjuk a tanórák során.

Az oktatóanyagot fenntarthatóságra nevelési oktatók írták és adaptálták saját országukra, minden pedagógust arra biztatunk, hogy bátran adaptálja és fejlessze tovább. A legtöbb bemutatott modult a fejlesztői kipróbálták, ezek alapján összegyűjtöttünk néhány dolgot, amit érdemes előre átgondolni. (A modulokban megtaláljuk a javaslatokat rá.)

A modulok főbb jellemzői

Milyen munkaformát javaslunk? Egyénileg vagy inkább csoportosan fognak-e dolgozni a diákok? Projekt vagy inkább probléma alapú tanulást alkalmazunk-e? Amennyiben ezek már megvannak, hogyan lehet jól megszervezni és előkészíteni az adott tanulási környezetben? Milyen eszközökre lesz szükség?

A fenti kérdésekre a modulok és azon belül a foglalkozások bemutatásánál kapunk választ. Érdemes átnézni a modulok felépítését, hogy lássuk, mit hol találunk.

A biomimikri sok esetben a diákok problémamegoldó és kreatív képességeit fejleszti, ezért érdemes azt is átgondolni, hogy hogyan tudjuk őket segíteni az ilyen jellegű munkákban.

Kiindulási pont – bevezetés vagy a tudás fejlesztése?

Érdemes azt is átgondolni, hogy a pedagógus és a diákok mennyire vannak tisztában a biomimikri fogalmával és módszereivel. Amennyiben mindenki kezdőnek számít, a bevezető modulokkal jó kezdeni. Ha már az alapfogalmak világosak, akkor érdemes a többi modult is elővenni és használni őket a különböző tantárgyaknál. Természetesen keverhetőek is az egyes foglalkozások az egyéni igények szerint.

Tantárgyközi kapcsolódás

A biomimikri megközelítést nehéz beskatulyázni, ugyanakkor az oktatási rendszeren belül tantárgyakat és témaköröket találunk. Ha elkezdjük alkalmazni a biomimikrit, azt vesszük észre (jó esetben J ), hogy a diákokat is elkezdi érdekelni, a tanulás új irányokat vesz, és nagyon sokszor átevezünk más tantárgyakra is. Ez gondot okozhat, hiszen egy-egy tantárgynak megvannak a témakörei, egy-egy részt be kell tudni fejezni és összefoglalni, mielőtt továbblépnénk. Érdemes a fő irányokat akár felírni a táblára, hogy ne kalandozzunk el nagyon, de az is jó megoldás lehet, ha más tantárgyakat oktatókkal összedolgozunk és egy-egy témát együttműködve dolgozunk fel a biomimikri segítségével.

Megvalósítás és visszajelzés

Egy-egy modul megtervezése és megvalósítása, különösen az elején nem lesz könnyű sem a diákoknak, sem a pedagógusoknak, hiszen egy új módszerről van szó. Érdemes foglalkozásonként megállni és értékelni, összefoglalni a tanultakat – így a kihívásból tudás válik. A természet nem alkot tökéleteset, a tökéletesség magában az alkotásban van. A tanulás során is előfordulhatnak vargabetűk, amikből szintén sokat lehet tanulni. Mindenképpen szánjunk időt a visszajelzésekre és engedjük, hogy a diákok tanuljanak a hibákból is. Lehet, hogy nem működött jól a csapatmunka, vagy nem sikerült a tervezési folyamat. Ha közösen végiggondoljuk és megnézzük, hol lehetett a hiba, akkor legközelebb ki lehet javítani, jobban lehet csinálni. Ezeket a reflektáló időket mindenképp építsük be a modulokba (sok helyen most is benne vannak) – a foglalkozások vagy az egyes modulok végén.

Az oktatóanyag adaptálása

Az egyes modulok úgy épülnek fel, hogy azok a megadott számú tanórák alatt elvégezhetőek egy bizonyos logikai felépítés szerint, de mint említettük, más sorrendben is alkalmazhatjuk a foglalkozásokat. A korosztályi megjelöléseket tágan értelmezhetjük és akár lefelé akár felfelé lehetséges az adaptálásuk.

Mire figyeljünk az oktatóanyag alkalmazása során?

Csoportméret

Egyedül vagy csoportosan dolgoznak-e a diákok? Esetleg egyedül, majd kisebb csoportban, vagy összegezzük az eredményeket az egész osztályban? Érdemes átgondolni, hogy a diákoknak milyen tapasztalatai voltak eddig a különböző munkaformákban. Ha még nincs tapasztalatuk benne, akkor válasszunk másik munkaformát vagy óvatosabban vezessük be a számukra. A csoportmunkához való hozzászoktatást kezdhetjük páros gyakorlatokkal. Segíthet, ha minden csoporttagnak megvan a maga tisztázott feladata. Amennyiben egyénileg kell dolgozniuk a diákoknak, igényelhetik a pedagógus segítségét.

Háttértudás és érdeklődés

Ahhoz, hogy sikeresen alkalmazzuk a biomimikrit az oktatás során, fontos, hogy odafigyeljünk a diákok előzetes háttértudására és érdeklődésére. Tudjuk-e ezek fényében használni az adott feladatokat? Mennyire tudjuk beleszőni a modulokba a helyi ügyeket és problémákat? Érdemes körülnézni az iskolaudvaron, hogy mi keltheti fel ott a diákok érdeklődését. Nagyon fontos, hogy a tanulást kötni tudjuk a diákok valóságához („valóság alapú tanulás”), hiszen így tudják majd a biomimikrit a mindennapok során is alkalmazni.

Képességek és lehetőségek

A biomimikri beépítése a tananyagba nem könnyű, de megéri. Nagyon oda kell figyelni a diákok visszajelzéseire és igényeire és arra, hogy senki ne maradjon le és ne érezze magát frusztráltnak emiatt. Érdemes azzal a modullal vagy foglalkozással kezdeni, ami a legközelebb áll mind a pedagógushoz, mind a diákokhoz és onnan haladni tovább.