Introductie op Biomimicry

Deze set van activiteiten vormen samen een introductie op de 9 principes van biomimicry. Het is van belang dat leerlingen kennis maken met deze principes want ze vormen de basis voor het biomimicry denk- en ontwerpproces. Dit komt in alle vervolgmodules terug. Hieronder vind je voor elk principe een aparte module.

Samenvatting van de 9 biomimicry principes

P1 - De natuur draait op zonlicht NL

P2 - De natuur gebruikt alleen de energie die het nodig heeft NL

P3 - De natuur gebruikt vorm die bij functie past

P4 - De natuur recyclet alles

P5 - De natuur beloont samenwerken

P6 - De natuur steunt op diversiteit

P7 - De natuur vereist lokale expertise

P8 - De natuur streeft naar balans

P9 - De natuur benut de kracht van de beperking

Powerpoint van de negen biomimicry principes