Introductie op Biomimicry

Deze set van activiteiten vormen samen een introductie op de 9 principes van biomimicry. Het is van belang dat leerlingen kennis maken met deze principes want ze vormen de basis voor het biomimicry denk- en ontwerpproces. Dit komt in alle vervolgmodules terug. Hieronder vind je voor elk principe een aparte module.

P0 Introductie van de 9 principes

Powerpoint toelichting 9 Biomimicry principes